Disclaimer

 

Aan de inhoud van deze website, webpagina’s en onderdelen hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren of geheel of gedeeltelijk overnemen hiervan is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring. PensioenManager.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden of van websites waarnaar wordt verwezen.

 

The content of this website, webpages or parts can't be enforced to claim any rights. The content and the images on this site are propertized. Copying or (partially) lending is only granted after a written permission. PensioenManager.NL is not responsible for the content of the connected files or websites which is referred to.

Valse start: de rol als Product Owner en Sr. Projectleider in één en dezelfde persoon/wereld.

04 November 2016

De heer Martens zet uiteen waarom een projectleider en product owner niet binnen hetzelfde......

[more]

Moederbedrijf Martens Management heeft sinds februari 2016 een eigen website

16 February 2016

Martens Management BV breidt zijn diensten uit en evolueert samen met de snelle veranderingen in de......

[more]